فرهاد معمار صادقی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

4.9(119 نظر)
366 مراجع آنلاین
غنی سازی
حل تعارضات زناشویی
مشاوره پیش از ازدواج
رابطه سازی
مشاوره طلاق
درمان استرس
درمان اضطراب
درمان افسردگی
مشاوره شغلی
تجربه کاری 6 سال
مدرککارشناسی ارشد
ش.ن روانشناسی43773
برای دیدن وقت‌های آزاد مشاور وارد حساب کاربری خود شوید.

نظر دیگران راجع به ایشون چیه؟

برای این مشاور درحال حاضر نظری نوشته نشده

ثبت نظر در پُل اجباری نیست، برای همین بعضی از مشاورین، هنوز نظری ندارند. شما می‌توانید بر اساس سایر موارد، مشاور را بررسی و انتخاب کنید.

نقاط قوت مشاور از نظر مراجعین
با مشاورت بیشتر آشنا شو

گر بدین سان زیست باید پَست من چه بی شرم ام اگر فانوسِ عمرم را به رسوایی نیاویزم بر بلندِ کاجِ خشکِ کوچۀ بن بست. گر بدین سان زیست باید پاک من چه ناپاک ام اگر نَنْشانم از ایمانِ خود، چون کوه یادگاریْ جاودانه، بر ترازِ بی بقایِ خاک.

فرهاد معمار صادقی را به دیگران معرفی کنید.

برای امروز جلسه می‌خوام