محدثه هاشمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

4.9(292 نظر)
1444 مراجع آنلاین
درمان اضطراب
درمان افسردگی
درمان استرس
عزت نفس
اهمالکاری
مشاوره فردی
روابط بین فردی
اعتماد به نفس
رشد و توسعه فردی
تجربه کاری 6 سال
مدرککارشناسی ارشد
ش.ن روانشناسی39957
برای دیدن وقت‌های آزاد مشاور وارد حساب کاربری خود شوید.

نظر دیگران راجع به ایشون چیه؟

برای این مشاور درحال حاضر نظری نوشته نشده

ثبت نظر در پُل اجباری نیست، برای همین بعضی از مشاورین، هنوز نظری ندارند. شما می‌توانید بر اساس سایر موارد، مشاور را بررسی و انتخاب کنید.

نقاط قوت مشاور از نظر مراجعین
با مشاورت بیشتر آشنا شو

روزی خواهی دانست هر کس در این جهان که برای آموزش به سمت تو می آید نیز بخشی از توست. هیچ کس نمی‌تواند چیزی به تو بیاموزد. آن که یاد می دهد و یاد می گیرد همه و همه تو هستی. در آینه‌ی جهان با خودت رو به رو هستی یاد می‌گیری و یاد می‌دهی و گمان می‌کنی که دیگرانند اما او خودت هستی‌. وضوح و مه ، اینگونه در جدالند اندکی صبر کن و به من مجالی ده ، تا در لمس این روشنی همراهی‌ات کنم .

محدثه هاشمی را به دیگران معرفی کنید.

برای امروز جلسه می‌خوام