مصطفی رییسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

4.9(173 نظر)
726 مراجع آنلاین
درمان افسردگی
درمان اضطراب
مشاوره فردی
روابط بین فردی
مشکلات ارتباطی
مشاوره پیش از ازدواج
رابطه سازی
سنجش شخصیت
مشاوره سوگ
تجربه کاری 14 سال
مدرککارشناسی ارشد
ش.ن روانشناسی45811
برای دیدن وقت‌های آزاد مشاور وارد حساب کاربری خود شوید.

نظر دیگران راجع به ایشون چیه؟

برای این مشاور درحال حاضر نظری نوشته نشده

ثبت نظر در پُل اجباری نیست، برای همین بعضی از مشاورین، هنوز نظری ندارند. شما می‌توانید بر اساس سایر موارد، مشاور را بررسی و انتخاب کنید.

با مشاورت بیشتر آشنا شو

مصطفی رییسی هستم دومین پسر از چهار پسر خانواده ای شش نفره و فرهنگی. تا همین اواخر که روانشناس شوم میل به جستجویی در دلم بود که همواره مشغول جستن و رسیدن و گاه نرسیدن بودم. از سال هشتاد و هشت که به فعالیت در رشته روانشناسی مفتخرم از جوینده ی تمام وقت به نیمه جوینده و نیمه یاری رسان تقسیم شدم. یاری جهت رساندن هم وطنانم به برخی پاسخ ها و مقصودهایشان که گاهی رسیدن میسر است و می‌شود و گاهی نمی‌شود که نمی‌شود که... اما در آن برزخ نرسیدن‌ها برای نمی شودهای ناگزیر تمرین پذیرش می کنیم. حوزه‌های اصلی فعالیتم تسهیل‌گر روابط بین فردی و روان درمانی موضوعات خلقی اضطرابی و رفتارهای اعتیادی می‌باشد. در آن "نیمه جویندگی"های اکنونم به تاریخ تکامل ادبیات و نجوم مشغولم. در آخر متاهلم و پدر دختری به نام مهرآوا...

مصطفی رییسی را به دیگران معرفی کنید.

برای امروز جلسه می‌خوام